Aktualności

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy. Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

. biegli rewidenci

· Izba Skarbowa

· ZUS

· PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 
  

SZKOLENIA

 

SZKOLENIA 2017 R REKOMENDOWANE  BENEFICJENTOM  KORZYSTAJĄCYM   ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO  FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

 


 

Nowe obowiązki biur rachunkowych w kontekście zmian podatkowych od 2017 roku

Ceny transferowe, JPK a ochrona danych osobowych i pranie pieniędzy

 

Termin : 30-03-2017 Godz: 9:00-15:00  Cena Członkowie SKwP Olkusz 210 zł. Pozostali 250 zł

Wykładowca: Prawnik, praktyk skarbowości, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej.

Tematyka

1.Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą AML

 Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;

Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;

Przekazywanie informacji do GIIF.
2. Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym , jak zabezpieczyć dane klientów?

Warsztaty: Dokumentacja przetwarzania danych osobowych: polityka bezpieczeństwa
instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa (m.in. upoważnienia, umowy o powierzeniu danych osobowych)
3. Nowe zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura , zastosowanie JPK przy przesyłaniu danych klientów

Usługi księgowe a doradztwo podatkowe - rozróżnienie normatywne;

Zwolnienie z podatku VAT usług księgowych na podstawie art. 113 Ustawy o VAT;

Kasy fiskalne przy świadczeniu usług księgowych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z kwietnia b.r.;

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług księgowych;

Fakturowanie usług księgowych w podatku VAT.

Kiedy przedsiębiorcy wchodzą w JPK, jaka jest rola biura w zakresie przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego
4. Ceny transferowe a obowiązki biura w kontekście zmian od 2017 roku

Rodzaje odpowiedzialności, którym podlega przedsiębiorca w sytuacji braku dokumentacji cen transferowych, sankcje podatkowe i karne skarbowe Rola biura rachunkowego w tworzeniu dokumentacji podatkowej

Charakterystyka powiązań osobowych, kapitałowych i rodzinnych między jednostkami w kontekście transakcji widocznych w księgach rachunkowych

5. Pytania uczestników

---------------------------------

Z początkiem roku  2017 r. rozpoczął się proces głębokiej przebudowy podatku VAT. Zmienia się wszystko:

 zasady fakturowania, prowadzenia ewidencji, deklarowania i informowania organów podatkowych.

Pojawia się nowy rozbudowany system sankcji o wyjątkowej represyjności.

Wprowadza się nowe płatności tego podatku, zmiany w zasadach korygowania deklaracji oraz uzyskiwania zwrotów.

Dzieje się dużo, a będzie jeszcze więcej. Szkolenie to pozwoli na rozwiązaniu problemów w podatku VAT

 

PODATEK VAT 2017

* PRAKTYCZNE STOSOWANIE  ZMIAN WPROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

* FAKTURY W 2017 ROKU

* BIEŻĄCE PROBLEMY

Termin : 31 MARCA 2017 /Piątek / Godz:10:00 Cena: 320 zł/os  Uwaga ( 2 osoby - 300zł/os) 

Wykładowca : - wieloletni kierownik Aparatu Skarbowego, specjalista i ekspert M.F w dziedzinie podatku VAT, doświadczony szkoleniowiec, długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

------------------------------

AKTUALNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY WIOSNA 2017 r.                                                                  

Termin: 27 kwiecień 2017r  Godz:9:00 Cena : 300 zł Uwaga (2 os 280zł/os)

Wykładowca : Maja Chodacka Sędzia Sądu Administracyjnego

 

------------------------------

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW SKwP OLKUSZ NA BEZPŁATNĄ PRELEKCJĘ

w dniu 28-03-2017 Godzina 16:00- 18:00  WYKŁADOWCA: PRACOWNIK ZUS KRAKÓW

PROGRAM  SPOTKANIA Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH

I.     ZBIEG UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

II.   AKTUALNE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ZASIŁKÓW MACIERZYŃSKICH.                                                                                              

III.  PRAWO DO EMERYTURY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

IV.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z CAŁEGO ZAKRESU UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH.

------------------------------

 


 

KURSY

 

 KURSY 2017 R REKOMENDOWANE  BENEFICJENTOM  KORZYSTAJĄCYM   ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO  FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

 

Trwa nabór na kursy . Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń wg następujących systemów:

Popołudniu i soboty

Harmonogram kursów ustalają uczestnicy na szkoleniu organizacyjnym. Płatność w całości lub na raty. Realizacja z chwilą zebrania grup 10 osobowych. Kursy  kończy się sprawdzianem  wewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

 

PODATEK VAT od A do Z - 32 godzin

Koszt szkolenia :850 zł/os.

Czas trwania :1 miesiąc (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Kadry i Płace - 56 godzin

Koszt szkolenia :1250 zł/os.

Czas trwania :1 miesiąc (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów- 58 godzin

Koszt szkolenia 1250zł/os.

Czas trwania : do 2 miesięcy (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Kadr i Płac- 80 godzin

Koszt szkolenia 1680 zł

Czas trwania : 2 miesiące (Planowane rozpoczęcie czerwiec 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy